Sørvisbygg

Sørstand Folkepark

Opningstider i kaféen til 3.juni: 
Lørdag og Søndag  12 - 15 
Tysdag   12 - 14

Opningstider i kaféen frå 3.juni: Sommer 2024
Alle dagar:  12-15

Det blir sett ut skilt med «Open Kafé» når kafeen er open
Kl. 0800 - 2400 / Toalett / Eiga dør
Kafeen drivast av ein stor dugnadsgjeng:
Vil du bidra med kafedugnad, er du hjarteleg velkommen!
Elles kan lag og organisasjonar låne huset mot ei lita godtgjersle (slitasje, bruk av utsyr etc) Her kan ein ha klubbkveldar og andre arrangement. Dersom det er organisasjonar som vil hjelpe oss med kafedrifta, er de hjarteleg velkomne til det.
Huset blir ikkje leigd ut til private arrangement.
Dersom du ønskjer å låne huset, ta kontakt med:
Kari Slettvåg, 41530787

Det blir sett ut skilt med «Open Kafé» når kafeen er open
Kl. 0800 - 2400 / Toalett / Eiga dør

Kafeen drivast av ein stor dugnadsgjeng:
Vil du bidra med kafedugnad, er du hjarteleg velkommen!
Elles kan lag og organisasjonar låne huset mot ei lita godtgjersle (slitasje, bruk av utsyr etc) Her kan ein ha klubbkveldar og andre arrangement. Dersom det er organisasjonar som vil hjelpe oss med kafedrifta, er de hjarteleg velkomne til det.

Huset blir ikkje leigd ut til private arrangement.
Dersom du ønskjer å låne huset, ta kontakt med:
Kari Slettvåg, 41530787,  
  

salgsutstilling av Trud Nybø.

SØRVISEBYGGET SØRSTRAND